Anunt – Reguli de acces în Instituția Prefectului Județul Ialomița

Începând cu data de 25.10.2021, în aplicarea art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021, accesul persoanelor în incinta Instituției Prefectului – Județul Ialomița se poate realiza în următoarele situații:

  • sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
  • prezintă un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Prin excepţie, conform art. 12, alin (5), este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul persoanelor fizice provenite din alte state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute mai sus se face prin intermediul unui document pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu art. 14, alin (4), este permis accesul persoanelor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru orice alte solicitări care nu suportă amânare se recomandă transmiterea acestora prin postă sau prin adresa de e-mail secretariat@prefecturaialomita.ro .