COMUNICAT DE PRESĂ – Respectarea măsurilor privind creșterea siguranței rutiere

Instituția Prefectului – Județul Ialomița atenționează administratorii drumurilor publice județene asupra obligațiilor ce le revin cu privire la menținerea în stare bună a circulației rutiere pe drumurile publice.

În urma numeroaselor sesizări primite din partea conducătorilor auto, dar și din observarea directă a situației drumurilor, s-au constatat următoarele aspecte:

– drumurile se deteriorează și devin periculoase din cauza circulației vehiculelor de mare tonaj care nu respectă greutatea reglementată pe osie;

– vizibilitatea este obturată la nivelul intersecțiilor din cauza vegetației sau a panourilor publicitare amplasate ilegal, dar și pentru că lipsesc indicatoarele sau marcajele pentru semnalizarea corespunzătoare a intersecțiilor.

Facem apel către administratorii drumurilor publice de pe raza județului Ialomița să întreprindă toate măsurile necesare privind creșterea siguranței rutiere și să își respecte obligațiile prevăzute în Ordonanța nr. 43/1997.

Vom dispune împreună cu celelalte organe abilitate efectuarea de controale și verificări, inclusiv măsuri de sancționare a administratorilor drumurilor publice sau ai trecerilor de nivel cu calea ferată, la care se constată deficiențe majore ce împiedică circulația normală a autovehiculelor.