Comunicat privind procedura de radierea a unui vehicul uzat participant în cadrul Programului „RABLA”

Având în vedere măsurile dispuse la nivel naţional, privind limitarea sau încetarea temporară a activităţii cu publicul, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, începând cu data de 26.03.2020, operaţiunea de radiere din circulaţie a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional „RABLA”, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituţie a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

Dovada radierii din circulaţie a unui vehicul aflat în situaţia anterior menţionată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere si a Vehiculelor înmatriculate.

Precizăm faptul că, finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operaţiunii de radiere din circulaţie a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către proprietari, la ghişeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art. 25 al O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite în legislaţia aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional.

CONDUCEREA D.R.P.C.I.V.