Informare de presă privind conferinţa de presă organizată la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa

Joi, 21 decembrie 2017, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, a avut loc conferinţa de presă condusă de domnul prefect Gigi Petre, având ca temă măsurile întreprinse de structurile Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul judeţului Ialomiţa, în scopul asigurării siguranţei cetăţenilor în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2017-2018.

La conferinţă au participat şefii structurilor M.A.I.: Inspectorul Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, domnul Cms. şef de poliţie Ivan Cristian; Inspectorul Şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi ”Nicolae Condeescu” Ialomiţa, domnul Col. Salaoru Răzvan, Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, domnul Lt. Col. Bâcu Laurenţiu Augustin.

În acest context, domnul prefect a făcut o scurtă prezentare a activităţilor desfăşurate de Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa (D.S.P.), Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa (C.J.P.C.) şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa (D.S.V.S.A.).

 

  1. a) C.J.P.C.

În această perioadă, C.J.P.C. îşi îndreaptă atenţia către operatorii economici care au ca obiect de activitate acţiuni economice specifice sărbătorilor de iarnă. Astfel, începând cu sfârşitul lunii noiembrie 2017, s-au început o serie de acţiuni tematice de control specifice sărbătorilor de iarnă, comisarii din cadrul C.J.P.C. Ialomiţa desfăşurând şi acţiuni de consiliere a operatorilor economici în ceea ce priveşte legislaţia privind protecţia consumatorilor.

Tematica de control cuprinde: modul de respectare a prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, inclusiv comerţul on-line; protecţia consumatorilor la comercializarea legumelor şi fructelor proaspete în hiper/supermarketuri, magazine alimentare; conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă: carne preambalată, produse zaharoase, ciocolată, produse de patiserie;  verificarea legalităţii ofertelor promoţionale la produsele alimentare de bază, respectiv lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ulei, făină şi ouă; comercializarea ghirlandelor şi ornamentelor luminoase şi a lumânărilor de decor etc.

 

Începând cu sfârşitul lunii noiembrie 2017 s-au început o serie de acţiuni tematice de control specifice sărbătorilor de iarnă după cum urmează :

– Acţiune tematică de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, inclusiv la comerţul on-line; s-au controlat 16 operatori economici, abateri constatându-se la 6 dintre aceştia; s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale, din care 4 avertismente şi 2 amenzi contravenţionale în cuantum de 8000 lei; abaterile au constat în faptul că jucăriile erau comercializate fără a avea pe etichete înscrise numele şi adresa de contact a producătorului/importatorului, comercializare de jucării la care informaţiile înscrise pe etichete,avertismente pentru utilizatori, instrucţiuni de utilizare nu erau traduse în limba română;

-Acţiuni de control privind modul în care se respectă prevederile legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea legumelor şi fructelor proaspete în hiper/supermarketuri, magazine alimentare; Au fost verificaţi 20 operatori economici, la care s-au verificat 13233 kg legume şi fructe proaspete, abateri găsindu-se la 1322 kg; s-a urmărit încadrarea în cerinţele minime de calitate, cerinţe minime de maturitate, etichetare; s-au aplicat 3 amenzi contravenţionale în cuantum de 13000 lei şi un avertisment; s-au oprit de la comercializare 1322 kg legume şi fructe în valoare de 7191 lei; ca abateri s-au constatat neconcordanţa dintre înscrisurile la raft cu cele înscrise pe ambalaj, neinformarea consumatorilor privind tratarea citricelor cu substanţe pesticide;

-Acţiune tematică de control privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă; controlul urmăreşte produsele: carne preambalată, produse zaharoase, ciocolată şi produse din ciocolată, produse de patiserie; această acţiune tematică este în curs de desfăşurare, până la ora prezentei informări controlându-se un număr de 21 operatori economici de pe raza judeţului Ialomiţa, aplicându-se 2 amenzi contravenţionale în cuantum de 3500 lei şi 4 avertismente; dintre abaterile constatate au fost: găsirea de produse cu data limită de consum depăşită (au fost scoase de la comercializare produse în valoare de 720 lei), neafişarea preţului de comercializare sau neafişarea preţului pe unitatea de măsură;

– Acţiuni de control pentru verificarea legalităţii ofertelor promoţionale la produsele alimentare de bază, respectiv lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ulei, făină şi ouă; au fost verificaţi 8 operatori economici din judeţ, aplicându-se o amendă contravenţională în valoare de 20000 lei; ca abateri s-au constatat comercializarea de produse alimentare de bază în promoţie fără să aibă afişat preţul vechi de la care s-a făcut reducerea; comercializarea de produse de bază cu menţiunea “Ieftin” fără a se face o referire că produsul este mai ieftin;

-Acţiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea ghirlandelor, ornamentelor luminoase şi lumânărilor de decor.

Ultimele două acţiuni tematice de control sunt în curs de desfăşurare, operatorii economici controlaţi neprezentând abateri de la prevederile legislaţiei privind protecţia consumatorilor. Alături de acţiunile menţionate mai sus comisarii din cadrul C.J.P.C.Ialomiţa desfăşoară şi acţiuni de consiliere a operatorilor economici în ceea ce priveşte legislaţia privind protecţia consumatorilor.

În cursul lunii decembrie 2017, se desfăşoară şi alte acţiuni tematice de control privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la: marcarea bijuteriilor din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase şi intrarea în legalitate a operatorilor economici ce nu au autorizaţiile vizate la zi; regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori; protecţia consumatorilor la service-urile auto cu identificarea pieselor auto contrafăcute; buteliile pentru gaz petrolifer lichefiat (GPL) tip aragaz şi clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal.

 

  1. b) D.S.V.S.A.

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă, când, în mod tradiţional, consumul unor cantităţi de origine animală creşte, au fost iniţiate unele măsuri specifice, precum şi intensificarea controalelor sanitare veterinare în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de porc şi alte alimente de origine animală destinate consumului uman.

În acest sens, D.S.V.S.A. Ialomiţa a întreprins măsuri tehnico-administrative, măsuri care trebuie luate asupra produselor de origine animală (sacrificarea porcilor, livrarea şi marcarea cărnii de porc, ouăle şi produsele din ouă destinate consumului uman, laptele şi produsele din lapte, peştele şi produsele din pescuit, alte produse de origine animală), măsuri la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul (verificarea respectării cerinţelor pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare cu amănuntul, verificarea respectării cerinţelor generale de igienă a alimentelor, a cerinţelor de igienă pentru manipularea, prepararea şi depozitarea alimentelor, pentru expunerea şi servirea alimentelor şi verificarea eligibilităţii materiei prime etc.).

În scopul prevenirii şi descurajării comerţului de animale (porci) vii şi produse de origine animală în târguri neautorizate, D.S.V.S.A. şi I.P.J. au efectuat un număr de 5 acţiuni de control în târgurile din Cocora, Grindu, Gârbovi şi Fierbinţi Târg, aplicându-se 2 amenzi contravenţionale în valoare de 1200 lei.

La nivelul D.S.V.S.A., al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al circumscripţiilor sanitare veterinare zonale, în perioadele 04.12.2017 – 24.12.2017 şi 27.12.2017 – 07.01.2018 este asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, după următorul program: Luni-Vineri: 8.30 – 17.00; Sâmbătă: 8.30 – 14.00; Duminică: 8.30 – 12.00.

Programul de lucru menţionat anterior, numele şi prenumele medicului veterinar responsabil, numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi locaţiile în care poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinella spp în carnea de porc, sunt afişate la sediile circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din Slobozia, Ţăndărei, Feteşti şi Urziceni.

În conformitate cu programul stabilit, consilierii din cadrul D.S.V.S.A. au efectuat în perioada 04-13.12.2017 un număr de 156 controale în unităţi ce desfăşoară activităţi de tranşare şi procesare carne, procesare lapte şi produse din lapte şi unităţi de vânzare cu amănuntul de tip: carmangerii, măcelării, magazine alimentare, restaurante, pizzerii şi unităţi de tip fast-food, cofetării/patiserii.

În timpul controalelor au fost constatate deficienţe în ceea ce priveşte: modul de întreţinere al spaţiilor şi echipamentelor, respectarea normelor de igienă în timpul activităţii de producţie, precum şi ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 22 sancţiuni: 3 avertismente şi 19 amezi contravenţionale în valoare de 16200 lei şi s-a dispus ca măsură complementară confiscarea şi neutralizarea în unităţi autorizate a unei cantităţi de 101,35 kg carne, produse din carne, produse lactate şi peşte.

Ca urmare a examenelor trichineloscopice efectuate în cadrul Circumscripţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Slobozia şi Urziceni, au fost identificate: un caz de trichineloză la un porc sacrificat în localitatea Amara şi un caz de cisticercoză la un porc sacrificat în localitatea Ciocârlia. Ambele cazuri au fost confirmate de către Laboratorul Sanitar Veterinar din cadrul D.S.V.S.A. Ialomiţa, fapt ce a condus la dispunerea măsurilor de reţinere de la consumul uman şi neutralizarea într-o unitate autorizată. Imediat după confirmare, D.S.V.S.A. Ialomiţa a notificat D.S.P. Ialomiţa şi medicii de familie ai persoanelor în cauză.

De menţionat este faptul că niciunul din cele două animale nu era identificat conform prevederilor legale, ceea ce a impus neacordarea despăgubirilor prevăzute de art. 8, lit. f din  H.G.1214/2009, care prevede că “nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice şi juridice proprietare de animale în următoarele situaţii: f) se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.”

 

  1. c) D.S.P.

D.S.P., prin Serviciul de Control în Sănătate Publică şi Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Boli Transmisibile, efectuează serviciul de permanenţă privind orice situaţie de urgenţă ce poate surveni în perioada sărbătorilor de iarnă.

Serviciul de Control în Sănătate Publică desfăşoară în perioada 20.12.-31.12.2017 acţiuni planificate de verificare a condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare în următoarele categorii de unităţi: laboratoare cofetărie-patiserie, unităţi de panificaţie, carmangerii, unităţi de comercializare cu amănuntul a cărnii şi produselor din carne, depozite alimentare, unităţi de alimentaţie publică (restaurante).

 

  1. d) I.P.J.

În sezonul rece şi pe timpul sărbătorilor de iarnă 2017-2018 toate structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa angrenate în misiuni vor acţiona pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică pe întreg judeţul, cu măsuri sporite în perioada sărbătorilor de iarnă.

În perioada sărbătorilor de iarnă (Naşterea Domnului-Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza), la nivel judeţului Ialomiţa sunt organizate multiple activităţi în spaţiul public, cu participarea unui număr mare de persoane. În acest sens, şi în acest an se vor înregistra sporirea valorilor de trafic pe căile rutiere şi feroviare, precum şi o creştere a activităţilor comerciale specifice sezonului de iarnă.

Astfel, poliţiştii vor fi la datorie pe principalele artere de circulaţie, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele semnalate cu trafic intens, pentru verificarea echipării autovehiculelor pentru condiţiile de iarnă, prevenirea accidentelor rutiere, evitarea blocajelor şi fluidizarea circulaţiei.

De asemenea, a fost intensificată cooperarea şi acordarea sprijinului necesar/solicitat de direcţiile sanitar – veterinare, conform protocoalelor încheiate, în vederea efectuării activităţilor de control în pieţele agroalimentare şi centrele comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea/combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei.

Similar anilor precedenţi, în perioada 21-22 decembrie a.c., se vor desfăşura ceremonialuri militare, slujbe religioase, depuneri de coroane şi adunări de comemorare a martirilor Revoluţiei din Decembrie 1989 la care este aşteptată prezenţa unor demnitari şi a altor personalităţi ale vieţii politice şi publice româneşti. În acest context, toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa vor adopta măsuri specifice pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zonele care au cunoscut o fluenţă mare de public, iniţierea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu violenţă, evaziunii fiscale şi a altor fapte care aduc prejudicii patrimoniului public şi privat, precum şi pentru prevenirea şi combaterea cu fermitate a fenomenului infracţional şi contravenţional din domeniul silvic.

De asemenea, în perioada de referinţă, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa se va asigura o capacitate corespunzătoare de acţiune şi intervenţie pentru participarea la înlăturarea sau limitarea urmărilor posibilelor evenimente negative produse din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

 

  1. e) I.J.J.

Sezonul de iarnă aduce în atenţie desfăşurarea a numeroase evenimente în zone publice concomitent cu înregistrarea unor episoade meteorologice deosebite ce pot avea efecte asupra populaţiei.

Această perioadă din an se evidenţiază prin diversitatea si multitudinea evenimentelor cultural–artistice specifice sărbătorilor de iarnă, târguri, datini şi obiceiuri naţionale ori regionale, manifestări religioase asociate sărbătorilor Crăciunului la care participă un număr mare de persoane. Deşi nu există indicii că România ar fi vizată de entităţi teroriste, cazurile de atentate teroriste comise în ţările vest europene, precum şi propaganda continuă a organizaţiilor teroriste impun adoptarea unor măsuri specifice pentru contracararea unor astfel de acţiuni, îndeosebi pe timpul desfăşurării manifestărilor publice sau în zonele cu aglomerări de persoane.

Totodată, temperaturile minime prognozate, în asociere cu alte posibile manifestări specifice ale vremii pentru această perioadă a anului (ninsori abundente/viscol) pot constitui premise ale unor situaţii de risc major pentru siguranţa populaţiei  şi pentru desfăşurarea normală a activităţilor sociale şi economice.

Obiective specifice propuse si asumate de I.J.J. sunt: menţinerea unui nivel optim de siguranţă al cetăţenilor si desfăşurarea în condiţii de normalitate si siguranţă a evenimentelor preconizate a se desfăşura în spaţiul public pe fondul nemulţumirii populaţiei în legătură cu deciziile politice; creşterea capacităţii de acţiune şi realizarea unor dispozitive vizibile şi flexibile pentru prevenirea evenimentelor deosebite din domeniul ordinii şi siguranţei publice concomitent cu descurajarea faptelor antisocial şi sprijinirea autorităţilor publice şi a populaţiei pentru gestionarea imediata a situaţiilor de urgenţă şi dezastre apărute

Pe aceste considerente, pentru o gestionare eficientă a situaţiei operative se impune adaptarea capabilităţilor structurilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, atât pe segmentul ordinii şi siguranţei publice, cât şi pe cel al sprijinului in cazul situaţiilor de urgenţă si adoptarea următoarelor masuri: realizarea schimbului de date şi informaţii, intra şi interinstituţional, în vederea cunoaşterii evoluţiei situaţiei operative, identificării ameninţărilor şi vulnerabilităţilor cu incidenţă asupra ordinii şi liniştii publice şi realizarea de evaluări de risc pe domeniile din competenţa Jandarmeriei Române; adaptarea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică, în funcţie de rezultatul evaluărilor efectuate,  specificul situaţiei operative existente la nivelul judeţului Ialomiţa, în vederea prezervării climatului de siguranţă civică în locurile publice; adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile incidente pe timpul desfăşurării manifestărilor publice, cu precădere în zonele aglomerate (atât in zonele urbane cat si in staţiunea balneoclimaterica Amara), în proximitatea obiectivelor de interes public, precum şi la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Române; creşterea vizibilităţii şi prezenţa activă a efectivelor jandarmeriei, în zonele aglomerate, în scopul descurajării comiterii de fapte antisocial.

În cooperare cu structurile de poliţie competente teritorial, s-au efectuat: reevaluarea dispozitivelor permanente de siguranţă publică şi redimensionarea corespunzătoare a acestora, cu precădere în zonele aglomerate şi cele turistice, în raport cu dinamica elementelor situaţiei operative; executarea de acţiuni punctuale în mediile de interes operativ, baruri, discoteci, locuri de cazare, târguri, pieţe etc., în scopul prevenirii stărilor conflictuale şi asigurării ordinii şi liniştii publice; prevenirea şi combaterea furturilor de şi din auto, depistarea şi prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii; verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind comercializarea şi utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane juridice şi fizice;

În cooperare cu alte structuri (la solicitare in baza planurilor de colaborare/cooperare), s-a acordat sprijinul necesar Direcţiilor sanitar-veterinare în vederea efectuării în comun de activităţi de control în pieţe agroalimentare şi centre comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei; s-au asigurat prevenirea şi combaterea delictelor silvice şi intensificarea controalelor în zonele vizate şi în pieţe, în vederea prevenirii tăierii şi comercializării ilegale a brazilor; s-au iniţiat acţiuni de prevenire şi combatere a actelor de contrabandă şi evaziune fiscală, identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat; s-au sprijinit structurile din subordinea ISU Ialomiţa în desfăşurarea acţiunilor de verificare a respectării  normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă în cazul producerii unor fenomene meteorologice extreme, se evaluează/actualizează planurile proprii de protecţie şi intervenţie, a celor de cooperare, a procedurilor elaborate la nivelul componentelor Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (SNMSU), inclusiv a punctelor de contact a structurilor implicate, la nivel intra şi interinstituţional; se actualizează si completează Registrul de capabilităţi si se verifică resursele logistice avute la dispoziţie pentru gestionarea situaţiilor produse de fenomene meteorologice; se acordă sprijin ISU Ialomiţa la realizarea măsurilor de avertizare a populaţiei privind iminenţa producerii unor fenomene meteorologice periculoase şi modul de comportare în asemenea situaţii şi în adoptarea unor măsuri care să asigure prevenirea situaţiilor de risc pentru sănătatea pacienţilor care necesită tratament de specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) şi transportul acestora către unităţile medicale; se asigură transportul persoanelor fără adăpost în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale şi se acordă sprijin celorlalte structuri MAI la activităţile de salvare de vieţi omeneşti sau de limitare a efectelor unor situaţii de urgenţă, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase deosebite (căderi masive de zăpadă, viscol, inundaţii etc.).

Programul de desfăşurare al  principalelor manifestări preconizate a se desfăşura in judeţul Ialomiţa in perioada 18.12.2017- 06.01.2018

Nr

crt

Data eveniment Tip eveniment Organizator Localitate/

loc de desfăşurare

Denumire

eveniment

1 18-31 Decembrie Cultural Serviciul Public Autofinanţate Slobozia Slobozia

Piaţa Revoluţiei

Târgul de Crăciun
2 21 Decembrie Cultural Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor Slobozia

Catedrala Episcopală

Concertul anual de Crăciun
3 27 Decembrie Artistic Primăria municipiului Slobozia Slobozia

Piaţa Unirii

Spectacol „Serbările iernii”
4 31 Decembrie Artistic DMCTS Slobozia Slobozia

 Piaţa Unirii

Revelion 2018

foc de artificii

5 31 Decembrie Artistic Primăria municipiului Feteşti Feteşti

Parcul Central

Revelion 2018

foc de artificii

6 18-31 Decembrie Cultural Primăria municipiului Feteşti Feteşti

Piaţeta Gării

Târgul de Crăciun
7 06 Ianuarie 2018 Religios Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor Parohiile zonale Sărbătoarea religioasă Botezul Domnului
8 06 Ianuarie 2018 Religios Parohii – primării Ciulniţa,  Sudiţi, Griviţa

izlaz comunal

Botezul cailor, întreceri sportive

 

f). I.S.U.

În vederea reducerii posibilităţilor de producere a unor evenimente care să afecteze siguranţa cetăţenilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa a dispus cadrelor şi unităţilor subordonate intensificarea acţiunilor menite să asigure un nivel ridicat de protecţie la nivelul comunităţilor.

Astfel, I.S.U. lucrează pentru identificarea spaţiilor de alimentaţie publică ce organizează mese festive cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Revelion. La acestea, dar şi la alte categorii de obiective la care se poate înregistra o afluenţă mare de persoane în perioada următoare (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice, supermarket-uri, hypermarket-uri, tabere de copii, lăcaşuri de cult şi ansambluri mânăstireşti), se desfăşoară controale de prevenire care vizează modul de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, de către chiriaşi sau de către administratorii/proprietarii spaţiilor.

De asemenea, inspectorii de prevenire desfăşoară activităţi de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu persoanele responsabile din cadrul acestor localuri publice, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor şi a materialelor, precum şi pentru asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

Se acordă o atenţie deosebită organizării, cu respectarea prevederilor legale, a jocurilor de artificii şi comercializării articolelor pirotehnice.

Tot pe linie preventivă, s-au transmis către administraţiile locale măsurile de prevenire a incendiilor ce trebuie cunoscute şi respectate de cetăţeni în perioada următoare, care vor fi afişate la punctele de informare preventivă din localităţi, dar vor fi diseminate şi cu ajutorul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, care au fost angrenate în acţiuni preventive. De asemenea, materialele campaniei de informare preventivă ”R.I.S.C. – Mai bine previi decât să nu fii” se află în difuzare.

Pe linie operaţională, în zonele şi localităţile unde vor avea loc manifestări publice de amploare sau cu risc, specifice sărbătorilor de iarnă, au fost angrenate toate structurile cu responsabilităţi în domeniu, cu precădere reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru realizarea măsurilor de protecţie şi intervenţie. În plus, la nevoie, se va asigura prezenţa echipajelor de intervenţie la evenimentele de amploare, la care este aşteptat un număr mare de cetăţeni, pentru realizarea rapidă a unor dispozitive operative în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă.

Toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa sunt pregătite pentru a face faţă evenimentelor ce s-ar putea produce în această perioadă, pentru ca cetăţenii judeţului să petreacă în linişte trecerea în noul an.

 

Conform bazei de date a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa si FRESENIUS NEPHROCARE SLOBOZIA, la nivelul judeţului Ialomiţa există 15 persoane care fac dializă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ialomiţa şi 141 la Centrul FRESENIUS NEPHROCARE SLOBOZIA, iar numărul persoanelor care beneficiază de oxigenoterapie luate în evidenţă la C.A.S. Ialomiţa este de 190. Pe raza judeţului Ialomiţa în evidenţele medicilor de familie există 354 de gravide.

 

Cu privire la situaţia contractelor de deszăpezire încheiate de către autorităţile publice locale pentru drumurile comunale, din cele 66 de U.A.T.-uri, 29 au contracte de deszăpezire încheiate sau în curs de încheiere; 11 acţionează cu forţe proprii, dar au şi contracte deszăpezire încheiate sau în curs de încheiere şi 26 acţionează doar cu forţe proprii.

La nivelul drumurilor judeţene, este încheiat un acord cadru nr.5259/02.11.2015, pe o durată de 3 (trei) ani, cu 3 (trei) contracte subsecvente, urmând ca în anul în curs, 2017, să fie încheiat contractul de deszăpezire subsecvent nr.3, fiind notificat operatorul sa facă aprovizionarea cu materiale antiderapante.

La nivelul drumurilor naţionale, Compania Naţională a Infrastructurii Rutiere a încheiat contracte de deszăpezire pentru District Urziceni şi District Sineşti (contract de prestări servicii încheiat nr. 235/20.10.2017 – asocierea S.C. PAN RIZ IMPEX SRL – S.C. STEFI PRIMEX SRL) şi pentru SDN Slobozia, SDN Ţăndărei şi SDN Feteşti (acord cadru existent nr.77/58384/18.10.2016, valabilitate-20.10.2016-31.03.2020 şi contract subsecvent nr.4/139/52489/13.10.2017-31.12.2017).