INFORMARE DE PRESĂ

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, începând cu data de 17.03.2020 vor fi dispuse următoarele măsuri în vederea evitării aglomerării de persoane precum și a prevenirii răspândirii COVID-19:

 

  1. La sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – judeţul Ialomiţa :

– activitatea de examinare, la nivel teritorial (proba teoretică precum și proba practică) va fi suspendată pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației actuale;

– spațiile destinate activității de relații cu publicul vor fi igienizate din două în două ore;

– accesul în spațiile de așteptare va fi restricționat;

– accesul oricărei persoane neutorizate în sediul public comunitar va fi interzis.

  1. La sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Ialomiţa :

 – activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor online;

– transmiterea pașaportului simplu electronic, de la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple sau sediul unei misiuni diplomatice sau oficiu consular, la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin e-mail/poștă de către titular, respectiv persoana care a formulat cererea/părintele/reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani;

– primirea cererilor privind exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate/istoric pașapoarte/scutire taxe vamale precum și furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple și eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare se va efecuta exclusiv prin corespondență poștală sau electronică și numai persoanelor care prezintă documente care justifică urgența solicitării.

 

PREFECTUL JUDEȚULUI IALOMIȚA

TONIȚA MANEA