Măsuri luate la nivel local de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița cu privire la operațiunile care nu se regăsesc online

Măsuri luate la nivel local cu privire la operațiunile care nu se regăsesc online, respectiv modalitatea de prezentare și acces în sediu pentru operațiunile care nu se regăsesc online:

  • Pentru eliberări documente: la momentul depunerii dosarului de înmatriculare/transcriere se indică solicitantului ora de ridicare a plăcilor de înmatriculare, a dovezii şi a cărţii de identitate a vehiculului;
  • Pentru taxa de păstrare număr de înmatriculare, duplicat număr de înmatriculare, depunere diverse cereri: se realizează fără programare, în timpul programului de lucru cu publicul, cu evitarea aglomerării de persoane în sala de aşteptare.

Accesul în incinta serviciului pentru persoanele programate on-line este permis doar titularilor, sau după caz, persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online şi a actului de identitate, după finalizarea lucrării anterioare, pentru evitarea aşteptării suplimentare în spaţiile destinate publicului.

De asemenea, vă comunicăm faptul că liniile telefonice sunt operaţionale