Mesajul Prefectului județului Ialomița, domnul Gigi PETRE, cu ocazia Zilei Eroilor

Doamnelor și Domnilor,

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!

Ziua Eroilor neamului românesc, pe care îi cinstim azi prin onoruri și pomenire, a fost consacrată ca atare de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, odată cu Înălțarea Domnului, ca un simbol al legăturii puternice dintre credința religioasă de nezdruncinat și jertfa umană, mai presus de viață, pentru apărarea ţării, pentru realizarea unităţii noastre naţionale şi pentru înlăturarea oricărei forme de înrobire a românilor.

Cred că astăzi trebuie să ne deschidem inimile pentru a primi încărcătura spirituală a acestei sărbători și să dăm un semn al prețuirii noastre, pentru eternizarea memoriei ostaşilor şi luptătorilor români din toate timpurile şi de pretutindeni, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertate şi demnitate.

Prin acţiunile întreprinse în situaţiile istorice dificile pe care le-a traversat patria noastră în trăirea sa milenară în acest spaţiu binecuvântat, eroii neamului au contribuit la continuitatea noastră ca naţiune.

Actele lor de eroism sunt consemnate nu numai de istoria noastră, dar sunt repere şi în istoria universală. Tăria de caracter, determinarea, hotărârea şi dragostea cu care au slujit cauza românească, ne obligă să păstrăm şi să permanentizăm valorile patrimoniului naţional pe care ei l-au făurit cu trudă şi sânge.

Întâlnirea cu trecutul, dar şi speranţa pentru viitor reprezintă semnificaţia majoră a zilei de astăzi. Într-o lume grăbită precum cea în care trăim, să ne oprim o clipă şi să privim către istoria plină de fapte măreţe, de legende şi de eroi care și-au dat viața pentru slujirea idealurilor de libertate și independență națională.

La ceas de mare sărbătoare creştină şi naţională, se cuvine ca tuturor eroilor neamului, care au înfruntat gloanțele și vitregia războiului, să le aducem un pios omagiu și veșnică recunoștință pentru curajul și spiritul de sacrificiu dovedite în apararea pamântului stramoșesc.

GLORIE ETERNĂ MEMORIEI LOR!