Mesajul premierului, doamna Viorica Dăncilă, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române 24 ianuarie 2019

Se împlinesc, astăzi, 160 de ani de la primul act istoric major în devenirea statului unitar şi suveran român actual: Unirea Principatelor Române, de la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru loan Cuza domn al Moldovei şi Ţării Româneşti.

Aristocraţia noastră din acele timpuri, prin vârfurile sale intelectuale şi politice, dar mai ales românii, au reuşit să transforme în realitate, pe o temelie durabilă, idealul unităţii naţionale româneşti, întrevăzute de geniul voievodului Mihai Viteazul la 1600 şi desăvârşite cu Marea Unire din 1918.

Am avut de partea noastră un context extern favorabil, state europene-prietene, dar, mai ales, am avut elite româneşti remarcabile, care au crezut în destinul românesc, şi o voinţă populară extraordinară de a ”seca Milcovul”, de a şterge barierele între român şi român.

Acest moment al istoriei noastre să îl sărbătorim cu încredere în România şi în resursele inepuizabile ale fiinţei româneşti. Avem experienţa coeziunii interne pentru o cauză, a luptei pentru locul nostru în istorie şi în lume, a victoriei care nu a fost niciodată obţinută în cotropire, ci în apărarea a ceea ce ne aparţine. Această pagină de istorie şi idealul de unitate al înaintaşilor care au făcut posibilă devenirea României de astăzi sunt fundamentale pentru viitorul naţiunii române, pentru evoluţia noastră ca societate modernă, ataşată valorilor europene, în care drepturile şi libertăţile sunt respectate şi apărate, ca stat suveran, preţuit de partenerii europeni şi internaţionali.

Faptul că astăzi marcăm Ziua Principatelor Unite atât în România, cât şi la Bruxelles, unde în calitate de stat care deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene ne asumăm cu onoare responsabilităţile, este un motiv de mândrie pentru ţara noastră şi pentru români. Este, totodată, o confirmare a faptului că poporul român a avut întotdeauna puterea şi înţelepciunea să aleagă calea dreaptă.

Am încredere absolută în destinul nostru naţional şi european. Am încredere în români şi în România!

La mulţi ani, România!