Recensamantul populației si locuințelor 2021

Ghidul privind autorecenzarea se găsește aici.

Centralizator puncte de lucru UAT-uri_RPL2021