Informare de presă privind şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor Ialomiţa

În data de 18.01.2018, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor Ialomiţa s-au întrunit în şedinţă extraordinară ca urmare a solicitării Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Protecția Alimentelor Ialomiţa de convocare a C.L.C.B. Ialomiţa pentru aprobarea „Strategiei de Supraveghere, Prevenire si Control PPA la porcii mistreti de pe teritoriul judetului Ialomita”. La inițiativa D.S.V.S.A Ialomița, au fost invitați reprezentanți ai Direcției Silvice, ai Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Ialomița, ai Exploatației Comerciale de Porci, precum și medici veterinari concesionari de liberă practică ai circumscripțiilor sanitar-veterinare de asistență și medici veterinari zonali din Ialomița.

Şedinţa a fost condusă de către Prefectul judeţului Ialomiţa, domnul Petre Gigi, care a deschis lucrările acesteia, informând membrii prezenţi asupra ordinii de zi, iar apoi  domnul Director Executiv al D.S.V.S.A. Ialomiţa, dr. Mihai Puia, a informat membrii C.L.C.B. prezenţi la şedinţă  despre evoluţia  bolii PPA (pesta porcină africană) atât în România, cât şi în ţările vecine, subliniind importanța stabilirii unei strategii locale de intervenție și a unui  Grup Local de Experți (GLE) în vanat și vanătoare, alcătuit din specialiștii în vanătoare existenți la nivelul judetului Ialomița și din experți tehnici ai D.S.V.S.A. pentru PPA (pesta porcină africană).

După prezentarea „Strategiei de Supraveghere, Prevenire și Control PPA (pesta porcină africană) la porcii mistreți de pe teritoriul județului Ialomița”, domnul Director Executiv dr. Mihai Puia a precizat că pesta porcină africană este o boală cauzată de un virus, pentru care nu există tratament, nu există un vaccin specific şi nu se transmite la om, prezentând, totodată, si un set de materiale documentare sugestive privind:

–      cauzele bolii,

–      speciile la care este întâlnită,

–      unde evoluează boala în prezent,

–      cum arată un porc bolnav de PPA (pesta porcină africană),

–      cum se transmite virusul,

–      cum trebuie procedat în cazul unei suspiciuni de boală şi fluxul informaţional care trebuie urmat,

–      reguli de biosecuritate la vânătoare.

Domnul Prefect Petre Gigi a atras atenția asupra efectelor economice deosebit de grave ce pot apărea, precum și a măsurilor administrative extrem de costisitoare ce se impun pentru prevenirea și detectarea imediată a PPA (pesta porcină africană).

La finalul şedinţei, domnul Prefect a supus la vot „Strategia de Supraveghere, Prevenire și Control al PPA (pesta porcină africană) la porcii mistreți de pe teritoriul județului Ialomița”, precizând responsabilitățile ce revin reprezentanților autorităților publice locale și ai instituțiilor nominalizate la nivelul ministerelor cu atributiuni în supravegherea, prevenirea și controlul PPA (pesta porcină africană). Membrii C.L.C.B. prezenți la ședință au aprobat în unanimitate strategia și responsabilitățile care se impun prin acest program.