Agendă prefect – Colegiu Prefectural 29.09.2022

Joi, 29 septembrie 2022, prefectul județului Ialomița a convocat Ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița, pentru primele șase luni ale anului 2022;

A prezentat:-domnul Petcu Marius Daniel, Inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa;

  1. Informare privind suprafețele recoltate și producțiile obținute la culturile de rapiță și cereale păioase;

A prezentat:-doamna Ciobanu Elena Gabriela, -Director executiv al Direcției pentru Agricultură Ialomița;

  1. Informare privind rezultatele controalelor efectuate și măsurile dispuse pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pentru anul 2021 și pentru primul semestru al anului 2022;

A prezentat:-domnul Geantă Mihai, Director general al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița;

  1. Informare privind stadiul implementării cerințelor Uniunii Europene în domeniul apei, respectiv Directiva 91/271/EEC, privind epurarea apelor uzate;

A prezentat:-domnul Diaconescu Adrian-Director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Ialomița;

5.Diverse.

„Reafirm astăzi solicitarea ca relațiile dintre Instituția Prefectului și serviciile publice deconcentrate să se bazeze pe colaborare astfel încât serviciile întreprinse în interesul publicului să fie eficiente și moderne. Știți cu toții că pe lângă această ședință lunară, colaborarea cu Instituția Prefectului este permanentă și vreau să fie și mai eficientă. Discutăm astăzi câteva dintre problemele județene care afectează cetățenii în mod direct, respectiv, situațiile medicale, oamenii au nevoie de acces permanent la medicină, medicamente și orice alte necesități legate de sănătate. De asemenea, un alt punct pe ordinea de zi, vizează agricultura, un aspect extrem de important în această perioadă. Vorbim tot astăzi despre obligațiile angajatorilor și ale angajaților dar și despre noutățile europene în materie de epurare a apelor uzate.“ a precizat prefectul județului în debutul Ședinței Colegiului Prefectural.

Vă reamintim că puteți consulta informările mai sus menționate pe site-ul

Instituției Prefectului Județul Ialomița.