Solicitare informații – Legislație

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare este disponibilă aici.
Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare este disponibilă aici.
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare este disponibilă aici.
Hotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 este disponibilă aici