Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:

Persoane Desemnate:

Consilieri Juridici: Ivan Elena şi Tastaman Andreea-Ioana

Coordonate de contact:

Telefon: +40 243 231 052

Adresa de email: secretariat@prefecturaialomita.ro

 

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare este disponibilă aici.
Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare este disponibilă aici.
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare este disponibilă aici.
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici.
Raportul periodic de implementare a Legii 544/2001 în anul 2021 poate fi descărcat aici.
Raportul periodic de implementare a Legii 544/2001 în anul 2020 poate fi descărcat aici.
Raportul periodic de implementare a Legii 544/2001 în anul 2019 poate fi descărcat aici.
Raportul periodic de implementare a Legii 544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat aici.
Raportul periodic de implementare a Legii 544/2001 în anul 2017 poate fi descărcat aici.
Raportul periodic de implementare a Legii 544/2001 în anul 2016 poate fi descărcat aici.