Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Mesajul domnului Petre Gigi, Prefectul judeţului Ialomiţa:
Stimaţi cetăţeni, 
Pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de Guvernare mi-am propus, împreună cu echipa din Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, dezvoltarea şi modernizarea instituţiei, eficientizarea activităţii interne, oferirea unor servicii moderne, de calitate, implicarea instituţiei în procesul de reformă şi de întărire a capacităţii administrative.
În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, asigur toţi cetăţenii judeţului că voi acţiona în virtutea principiilor: respectarea legalităţii, asigurarea transparenţei, profesionalismul, orientarea spre rezultate, respectul faţă de cetăţean, liberul acces la informaţiile de interes public, responsabilitatea și asigurarea ordinii publice la nivelul judeţului  Ialomiţa.
Adresez salutul meu tuturor celor care vizitează această pagină web, care a fost creată cu scopul transparentizării activității instituției, pentru a fi mai aproape de cetățenii județului nostru și pentru a oferi accesul la informaţiile utile tuturor cetățenilor.