ALEGERI LOCALE ȘI EUROPARLAMENTARE – 9 iunie 2024


BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 23 IALOMIȚA

Președinte: Bîrzan Florina

Locțiitor: Grecu Ileana

 • Slobozia, Piața Revoluției nr. 1- Palatul administrativ, camerele 12-13, jud. Ialomița
 • Program de lucru:  9 – 17
 • E-mail: bj.ialomita@bec.ro
 • Telefon: (0243) 232.688

 

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori sectii de votare 24.05.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori sectii de votare 23.05.2024

Proces verbal desemnare operatori de calculator ai BESV 22.05.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori sectii de votare 22.05.2024

Proces verbal desemnare presedinti si loctiitori sectii de votare 20.05.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 10.05.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 09.05.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 07.05.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 25.04.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 25.04.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 24.04.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 24.04.2024

Proces verbal inlocuire presedinti si loctiitori 23.04.2024

Lista presedinti si loctiitori circumscriptii electorale 23.04.2024

Proces verbal extragere presedinti si loctiitori 22.04.2024

Date contact circumscriptii electorale

Lista sectii de votare organizate pe raza județului Ialomița


        COMUNICATE

 • 10.05.2024 inceperea CAMPANIEI ELECTORALE  – comunicat BEC
 • 18.04.2024 completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 23 Ialomița pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
 • 12.04.2024  constituirea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 23 Ialomița

        LISTA candidaturilor pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024.


        Ședințe BECJ


      Hotărâri BECJ


Propuneri de candidaturi


       PROCESE VERBALE


        LEGISLAȚIE / HOTĂRÂRI / DECIZII ale AEP și BEC

 • Ordonanța de Urgență nr. 21 din 8 martie 2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • Hotărârea Guvernului nr. 199 din 11 martie 2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • Hotărârea Guvernului nr. 205 din 14 martie 2024 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • Hotărârea Guvernului nr. 206 din 14 martie 2024 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • Hotărârea AEP nr. 1 din 12 martie pentru aprobarea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;
 • Hotărârea BEC nr. 1H din 20 martie 2024 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024
 • Hotărârea BEC nr. 7H din 2 aprilie 2024 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024
 • Hotărârea BEC nr. 8H din 9 aprilie 2024 privind unele măsuri pentru centralizarea informațiilor referitoare la alianțele electorale și la candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
 • Hotărâre BEC nr. 9H din 09 aprilie 2024 privind denumirea și numerotarea birourilor electorale de circumscripție județeană, a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și a birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024
 • HOTĂRÂRE AEP nr. 11 din 9 aprilie 2024 privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
 • Hotărâre BEC nr.14H din 11 aprilie 2024 privind aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024
 • Hotărâre BEC nr.20H din 16 aprilie 2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 din Legea nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărâre BEC nr.65H din 26 aprilie 2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024
 • Hotărâre BEC nr.87H din 30 aprilie 2024 privind aplicarea prevederilor art. 58 şi 60 raportat la art. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărâre BEC nr.117H REP din 10 mai 2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
 • Hotărâre BEC nr.137H din 14 mai 2024 privind interpretarea prevederilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 şi art. 41 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
 • Hotărâre BEC nr.154H din 21 mai 2024 privind aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor din data de 9 iunie 2024

 


       ORDINE ALE PREFECTULUI JUDEȚULUI IALOMIȚA

 


         DIVERSE

 

Astăzi, 22 mai 2024, la ora 18:00, vor avea loc, la sediul central al Autorității Electorale Permanente, operațiunile de repartizare computerizată a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară organizate cu ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024. Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt desemnați prin decizie a Autorității Electorale Permanente, pe baza tragerilor succesive la sorți, dintre persoanele declarate admise, potrivit legislației în vigoare.

 

 

Astăzi,  20 mai 2024,  ora 18,00, la sediul B.E.C.J. nr. 23 Ialomița, în ședință publică, Autoritatea Electorală Permanentă prin Direcția județeană Ialomița va proceda la tragerea la sorți computerizată prin care vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din județ și locțiitorii acestora la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.