Protectia datelor cu caracter personal

Detalii contact Responsabilul cu Protecţia Datelor Personale:

e-mail: responsabilpdp@prefecturaialomita.ro

telefon: (0243) 211.012   int. 29063

fax: (0243) 211.470

Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal  sunt prelucrate în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa este disponibil în format editabil şi format pdf

Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă în format editabil şi format pdf

Model de cerere pentru exercitarea dreptului de intervenţie este disponibilă în format editabil şi format pdf

Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie este disponibilă în format editabil şi format pdf