Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:

Persoane Desemnate:

Consilieri Juridici: Ivan Elena şi Tastaman Andreea-Ioana

Coordonate de contact:

Telefon: +40 243 231 052

Adresa de email: secretariat@prefecturaialomita.ro