Agendă prefect – Colegiu Prefectural 29.11.2022

Marți, 29 noiembrie 2022, prefectul județului Ialomița a prezidat o serie de trei ședințe, respectiv Ședința Colegiului Prefectural, Comitetul pentru Situații de Urgență și Ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Ialomița.

„Urmează o perioadă cu activitate intensă în instituțiile deconcentrate, așa se întâmplă la fiecare final de an. Solicit instituțiilor cu atribuții în sfera siguranței cetățenilor să acorde o mare atenție în acest interval de zile libere. De asemenea, siguranța alimentară trebui să fie foarte bine protejată și aici mă adresez instituțiilor cu atribuții în acest domeniu. Iar dincolo de toate acestea, dar nu în ultimul rând, rezolvarea solicitărilor locuitorilor județului să constituie priorități ale tuturor instituțiilor“ a menționat prefectul în debutul lucrărilor.

Ordinea de zi a Colegiului Prefectural:

1.Situația aplicării udărilor în Campania 2022 și a investițiilor din Programul Național de reabilitare a infrastructurii de irigații, realizate la data de 31.10.2022, în județul Ialomița;

A prezentat: domnul Marin Jean, Directorul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ialomița – ANIF;

2.Informare cu privire la derularea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023;

A prezentat: domnul Ștef Marius-Vasile, Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița;

3.Analiza stării patrimoniului cultural ialomiţean. Respectarea prevederilor legale în domeniu;

A prezentat: doamna Pacală Elena, Directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Ialomița;

4.Informare cu privire la activitatea Casei Județene de Pensii Ialomița – prezentare și scurt istoric;

A prezentat: domnul Voicu Daniel-Ioan, Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Ialomița;

5.Diverse.

Vă reamintim că puteți consulta informările mai sus menționate pe site-ul

Instituției Prefectului Județul Ialomița.

Ordinea de zi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița:

  1. Aprobarea „Planului de activitate al Comitetului Județean Pentru Situații de Urgenă Ialomița, pentru anul 2023“
  2. Prezentarea prevederilor „Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice“ din perspectiva riscului la dezastre prin implementarea la nivel local a măsurilor specifice.
  3. Diverse-informarea privind acțiunile de verificare privind calitatea construcției și siguranței în exploatarea barajelor de la nivelul județului, conform prevederilor HCNSU nr. 42 din 03.10.2022.

Ordinea de zi a Ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Ialomița

  1. Aprobarea Planului pentru controlul și combaterea Pestei Porcine Africane, întocmit conform Deciziei nr. 1/15.11.2022, a Centrului Național de Combatere a Bolilor, cu atribuirea de responsabilități specifice la nivelul instituțional al județului Ialomița.

2. Aprobarea Planului de măsuri aplicabil la nivelul județului Ialomița pentru prevenirea apariției influenței aviare la păsările domestice.