Agendă prefect – Colegiu Prefectural și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 31.01.2023

Marți, 31 ianuarie 2023, prefectul județului Ialomița a prezidat Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.

„Pentru că este prima ședință a Colegiului Prefectural din acest an vreau să vă transmit un mesaj cu privire la prioritățile instituționale de care să țineți seama. Vă rog, în primul rând să aveți grijă de cerințele și solicitările cetățenilor. Apoi, îngrijiți-vă și de colegii dumneavoastră, de subordonații cu care faceți echipă. Faceți front comun în rezolvarea tuturor atribuțiilor pe care le aveți. Dincolo de aceste aspecte, vă rog să îi și înțelegeți atunci când au o problemă personală, găsiți împreună soluții pentru rezolvarea problemelor de orice natură. Trecem printr-o criză socială generată de scumpiri și lipsuri materiale, e clar că salariile nu sunt aliniate cu cheltuielile oamenilor, de aceea trebuie să fim înțelegători și aplecați spre oameni.

Faceți-vă datoria acolo unde temporar sunteți și aveți atribuții. Dați prioritate sănătății, educației, investițiilor. Rămânând în cadrul legal, tratați cu celeritate toate solicitările ce vă sunt adresate pentru efectuarea unor investiții, avize sau alte autorizații necesare pentru depunerea sau derularea unor proiecte de investiții, deoarece investițiile înseamnă un trai mai bun pentru cetățeni.

La final, vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor pentru colaborarea pe care am desfășurat-o în anul precedent. A fost bine, întotdeauna este loc și de mai bine, nimic nu este perfect dar poate fi perfectibil, așa că anul acesta ne vom strădui să depățim obiectivele pe care fiecare dintre noi și le-a propus.

Vă doresc un an cu sănătate și pace!“ a precizat prefectul județului Ialomița, Constantin Marin, la finalul ședințelor.

Ordinea de zi a Colegiului Prefectural:

  1. Supunerea la vot, spre aprobare, a Planului tematic al ședințelor Colegiului Prefectural pentru anul 2023;
  2. Supunerea la vot, spre aprobare, a Programului acțiunilor de control pentru anul 2023, pe care Instituția Prefectului – Județul Ialomița le va desfășura în colaborare cu serviciile publice deconcentrate și alte instituții publice de la nivelul județului;
  3. Principalii indicatori statistici la nivelul județului Ialomița, rezultați în urma Recensământului General Agricol 2020 (RGA2020);

A prezentat: doamna Boroș Mihaela – Directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Ialomița;

  1. Diverse.

Vă reamintim că puteți consulta informările mai sus menționate pe site-ul

Instituției Prefectului Județul Ialomița.

Ordinea de zi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița:

  1. Prezentarea „Analizei activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, în anul 2022“.
  2. Prezentarea „Analizei situațiilor de urgență din județul Ialomița în anul 2022“.
  3. Prezentarea modificărilor din cadrul Anexei nr. 1-„Matricea privind rolurile și responsabilitățile autorităților“ la Concepția Națională de Răspuns în caz de Epidemii.
  4. Aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 la nivelul județului Ialomița“.
  5. Aprobarea „Calculului privind costurile maxime estimate a fi generate pe parcursul anului 2023 de punerea în funcțiune a stațiilor de desecare“.
  6. Diverse.