Agendă prefect – Deplasare Administrația Județenă a Finanțelor Publice Ialomița 09.02.2022

Politica locală de administrare fiscală a fost miercuri, 9 februarie 2022, pe agenda prefectului județului Ialomița. În acest sens, prefectul a efectuat o deplasare de lucru, în interes informativ, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița.

În cadrul dialogului purtat cu Gheorghe Dorobăț, directorul instituției au fost ridicate, printre altele, probleme legate de îmbunătățirea stării de relaționare instituție-contribuabil.

„Trebuie să reprezinte o prioritate răspunsul la necesitățile cetățenilor în dubla lor calitate, atât de contribuabili, cât și de utilizatori ai sistemului fiscale“ a punctat prefectul.

De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost atinse subiecte cu privire la colectarea taxelor la bugetul general consolidat, dar și implicarea instituției în combaterea fenomenului de evaziune fiscală.