ANUNȚ PUBLIC

În concordanță cu obligația ce revine art. 34 alin. (3) din H.G. 257/2015, Consiliul Județean Ialomița, titular al Planului de menținere a calității aerului în județul Ialomița, anunță publicului interesat asupra inițierii procesului de actualizare a planului, pentru perioada 2024-2028.

Conform Ordinului Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2202/2020, Județul Ialomița se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări privind calitatea aerului, astfel având obligația elaborării / actualizării Planului de menținere a calității aerului în județul Ialomița pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2 / NOx), particule în suspensie (PM10), particule în suspensie (PM2,5), benzen (C6H6), Nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), Monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd).

Planul de menținere a calității aerului se actualizează o dată la 5 ani, conform art. 50, alin. (1) din H.G. 257/2015.

Publicul poate transmite comentarii, întrebări sau opinii privind inițierea procesului de actualizare a Planului de menținere a calității aeruluiîn județul Ialomița la sediul Consiliul Județean Ialomița din mun. Slobozia, str. Piața Revoluției nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și pe pagina de internet a Consiliului Județean Ialomița.