Comunicat de presă – Colegiu Prefectural și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 31.01.2024

Miercuri, 31 ianuarie 2024, prefectul județului Ialomița a prezidat Ședința Colegiului Prefectural Ialomița, și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.

„Anul acesta este un an greu, marcat de frământări atât administrative cât și de stradă. Vedeți deja că sunt proteste, sunt nemulțumiri, este an electoral. Vreau să vă rog să tratăm toată activitatea noastră cu responsabilitate și interes orientat spre nevoile cetățenilor. Noi suntem autoritatea și noi purtăm toată răspunderea pentru cetățeni. Tratați cu responsabilitate solicitările oamenilor și manifestați grijă și interes și pentru funcționarii pe care îi aveți în subordine. Nu depășiți cadrul legal pentru nimic în lume, vă îndemn la cinste și corectitudine. Încurajați investițiile de orice fel sunt aceastea, fie că sunt publice sau private investițiile înseamnă bunăstare pentru oameni.

Vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o anul trecut și vă solicit responsabilitate și asumare în anul acesta.“ a menționat prefectul județului Ialomița, Constantin Marin.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural

 1. Supunerea la vot, spre aprobare, a Planului tematic al ședințelor Colegiului Prefectural pentru anul 2024;
 2. Supunerea la vot, spre aprobare, a Programului acțiunilor de control pentru anul 2024, pe care le va desfășura Instituția Prefectului – Județul Ialomița, inclusiv cele pe care serviciile publice deconcentrate și alte instituții publice de la nivelul județului le vor desfășura în cadrul unor comisii mixte;
 3. Supunerea la vot, spre aprobare, a Programului de control pentru activitățile de verificare ce se vor desfășura la serviciile publice deconcentrate în anul 2024;
 4. Informare privind reglementarea activității prestatorului casnic;

A prezentat: domnul Mocănescu Georgian, Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița;

 1. Diverse.

Vă reamintim că puteți consulta informările mai sus menționate pe site-ul

Instituției Prefectului Județul Ialomița.

Ordinea de zi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița:

 1. Prezentarea „Analizei activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, în anul 2023“.
 2. Prezentarea „Analizei situațiilor de urgență din județul Ialomița în anul 2023“
 3. Aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 la nivelul județului Ialomița“
 4. Aprobarea „Calculului privind costurile maxime estimate a fi generate pe parcursul anului 2024 de punerea în funcțiune a stațiilor de desecare.“
 5. Aprobarea costurilor pentru eliminarea apei provenită din precipitații de pe raza județului Ialomița, în luna noiembrie 2023.
 6. Diverse.

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL IALOMIȚA