Comunicat de presă – PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! – Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Ialomița

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„Creșterea eficienței energetice a
Palatului Administrativ al județului Ialomița”

Marți, 20 decembrie 2022, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Ialomița”, numărul C5-B2.2.b1.

Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Beneficiarul proiectului este Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Ialomița.

Proiectul, în valoare totală de 12.717.746,22 lei (cu TVA), este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării – Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădiriilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, runda 1, valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului fiind de 12.717.746,22 lei (cu TVA).

Prin implementarea măsurilor şi soluțiilor propuse prin proiect se va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:

  • reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) cu 65% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea energetică, respectiv de la 223,52 kWh/m2 an la 78,61 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;
  • reducerea consumului de energie primară (kWh/m2 an) cu 65,96%;
  • reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m2 an) de la 376,1 kWh/m2 an la 128,0 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;
  • reducerea consumului de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an) de la 376,1 kWh/m2 an la 106,9 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;
  • creșterea nivelului consumului de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an) la 21,08 kWh/m2 an;
  • renovarea energetică a unei suprafețe desfășurate de 4.242 m2 de clădire publică;
  • reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) cu 69,62%;
  • amplasarea a 2 stații de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice;
  • reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) de la 66,09 kgCO2/m2an va fi de la 20,08 kgCO2/m2 an la finalul implementării proiectului;
  • economisirea de TEP de 59,03 tone echivalent petrol/an.

Conform contractului, perioada de implementare a proiectului este de 22 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 20.12.2022, cu respectarea termenului limită de 30 iunie 2026 care nu poate fi depășit.

Cod proiect: C5-B2.2.b1.

Date de contact: Instituția Prefectului – Județul Ialomița

Piața Revoluției, Nr. 1, Slobozia, Județul Ialomița

Tel: +40 243 211 012, Fax: +40 243 211 470

E-mail: secretariat@prefecturaialomita.ro

http://il.prefectura.mai.gov.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/