Comunicat de presă – Programul POAD, un real sprijin pentru persoanele defavorizate

26.052 de pachete cu alimente și 26.052 de pachete cu produse de igienă, aferente tranșelor a II-a și a III-a din POAD 2021 (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate), au fost distribuite de către Instituția Prefectului și depozitate în centrele puse la dispoziție de cele 66 Unități Administrativ-Teritoriale de la nivelul județului Ialomița. Distribuirea pachetelor s-a făcut în perioada 15 februarie-15 aprilie 2021.

Beneficiari eligibili ai Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD au fost:

  1. a) persoanele singure și familiile cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) a fost finanțată acordarea de mese calde pensionarilor cu vârste de cel puțin 75 ani, cu venituri modeste ce pot beneficia de tichete de masă electronice. De asemenea, de mese calde pot beneficia și persoanele/familiile fără adăpost, cele evacuate, care nu au domiciliu stabil și în mod special familiile monoparentale. Până în prezent, Instituția Prefectului – Județul Ialomița a distribuit beneficiarilor eligibili din județ, 5948 de tichete pe suport electronic, în trei etape (lunile septembrie 2020, februarie 2021, mai 2021).

 

În luna august va fi distribuită o nouă tranșă de pachete cu produse alimentare și de igienă din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2021).