Organizare

1. Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici
2. Organigrama Instituției Prefectului Judeţul Ialomiţa este disponibilă în format pdf şi editabil.
3. Formularul de înscriere la concurs, în format editabil, este disponibil aici.
4. Codul de conduită, este disponibil aici.
5. Carieră