Serviciul regim permise și înmatriculări – program

IMPORTANT

           Serviciul de permise şi înmatriculări Ialomiţa aduce la cunoştinţa cetăţenilor care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere, următoarele informaţii de interes general:

           Activitatea de examinare la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se va relua în judeţul Ialomiţa din data de 29.06.2020 şi se va desfăşura zilnic în perioada 29.06.2020-03.07.2020, în intervalul orar 08.00-18.00, iar ulterior programul sălii de examinare va reveni la normal, respectiv luni în intervalul orar 09.00-16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00-13.00.

           Pentru a susţine proba teoretică de obţinere a permisului de conducere, este obligatorie programarea candidaţilor pe site-ul drpciv.ro, accesând modulul înregistrare dosar examinare, modul accesibil din data de 24.06.2020, ora 16.00.

           Persoanele care solicită redobândirea permisului de conducere care a fost anulat, întrucât aceştia nu au alocat un cod unic ARR, se vor prezenta în ziua de 30.06.2020 începând cu ora 17.00, fără a se programa în prealabil.

           Prezentarea în vederea susţinerii probei teoretice de obţinere a permisului de conducere se va face cu maxim 10 minute înainte de ora programată, în vederea evitării aglomerării şi păstrării unei distanţe de siguranţă între cetăţeni.

           Nu este permis accesul persoanelor fără programare în sala de examinare.

           Este obligatorie purtarea de către candidaţi a măştii de protecţie.

 

ALTE PRECIZARI:

           S.P.C.R.P.C.Î.V Ialomița va relua activitatea cu publicul din data de 18.05.2020, pentru înmatriculări/transcrieri/radieri/autorizări provizorii autovehicule, preschimbări permise de conducere și înregistrare dosare examinare (pentru achiziție de imagine și introducere dosar în aplicația informatică).           

           Prezentarea la sediul S.P.C.R.P.C.Î.V Ialomița pentru operațiunile menționate mai sus, se face exclusiv în baza unei programări on-line prealabile, pe site-ul drpciv.ro. Este obligatorie folosirea materialelor de protecție (măști și mănuși).

           Reprogramarea candidaților care au fost programați pentru susținerea probei practice de obținere a permisului de conducere în perioada 17.03.2020-29.05.2020, se va efectua prin intermediul școlilor de șoferi/instructorilor auto care vor informa candidații în legătură cu data la care vor susține proba practică.

           Pentru candidații programați pentru susținerea probei practice după data de 02.06.2020, programarea își păstreză valabilitatea.

           Persoanele care solicită eliberarea unor documente (adeverințe, copii) pot transmite aceste solicitări cu precădere prin poșta sau on-line.

           Având în vedere faptul că în județul Ialomița au fost înregistrate cazuri numeroase de persoane depistate pozitiv cu coronavirusul SARS-CoV-2, activitățile de lucru cu publicul  se vor relua treptat, iar pentru aceasta apelăm la înțelegerea dumneavoastră, asigurându-vă că vom răspunde la toate solicitările. 

           Prezentarea persoanelor la S.P.C.R.P.C.Î.V. Ialomița se face cu maxim 10 minute înainte de efectuarea operațiunii solicitate. Este permis accesul simultan pentru maxim 3 persoane în sediul serviciului, respectiv 1 persoană pentru fiecare ghișeu.

 

Art. 33^2 din O.U.G. 34/2020: „valabilitatea documentelor eliberate de instituții și autorități publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări”.

Art. 12 (1) din Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 :„ documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autorități publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență”.

         În vederea limitării contactului social, INFORMAȚIILE se pot obține exclusiv la numerele de telefon:

0243/221303

0243/231674

0243/231675

E-mail:

secretariat@spcrpcivil.eu

permise-inmatriculari-il@mai.gov.ro

Precizăti privind procedura de radiere a unui vehicul uzat participant în cadrul Programului „RABLA” se găsesc aici.

 

TELEFON : (0243) 221.303;
(0243) 231.672 – relații evidență înmatriculări;
(0243) 231.673 – relații evidență permise;
(0243) 231.674 – secretariat;
(0243) 231.674 – șef serviciu;
FAX : (0243) 221.303;
E-MAIL : secretariat@spcrpcivil.eu ; permise-inmatriculari-il@mai.gov.ro

CONDUCERE:ÎMPUTERNICIT  ŞEF SERVICIU, SUBCOMISAR ZANFIR LUCIAN-ALEXANDRU

Măsuri luate la nivel local cu privire la operațiunile care nu se regăsesc online, respectiv modalitatea de prezentare și acces în sediu pentru operațiunile care nu se regăsesc online:

  • Pentru eliberări documente: la momentul depunerii dosarului de înmatriculare/transcriere se indică solicitantului ora de ridicare a plăcilor de înmatriculare, a dovezii şi a cărţii de identitate a vehiculului;
  • Pentru taxa de păstrare număr de înmatriculare, duplicat număr de înmatriculare, depunere diverse cereri: se realizează fără programare, în timpul programului de lucru cu publicul, cu evitarea aglomerării de persoane în sala de aşteptare.

Accesul în incinta serviciului pentru persoanele programate on-line este permis doar titularilor, sau după caz, persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online şi a actului de identitate, după finalizarea lucrării anterioare, pentru evitarea aşteptării suplimentare în spaţiile destinate publicului.

De asemenea, vă comunicăm faptul că liniile telefonice sunt operaţionale

 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului IALOMIŢA funcționează la următoarea adresă:
SEDIUL
Municipiul Slobozia, Şoseaua Brăilei, nr.14, judeţul Ialomiţa
PROGRAM DE LUCRU:

În perioada 20.05.2020-29.05.2020, programul de lucru se va desfășura în 2 schimburi, în intervalul orar 08.00-20.00

PROGRAM AUDIENŢE
În perioada 11-31.03.2020 audiențele sunt suspendate.
PROBA PRACTICĂ

Este suspendată pentru o periodă de 30 de zile începând cu data de 17.03.2020

PROBA TEORETICĂ
Este suspendată pentru o periodă de 30 de zile începând cu data de 17.03.2020