Comunicat de presă – Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița

Joi, 20 octombrie 2022, pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro, a fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate și care urmează să semneze contractul de finanțare pentru PNRR – Componenta 5 Valul Renovării, în care Instituția Prefectului – Județul Ialomița, prin Ministerul Afacerilor Interne, va obține finanțare pentru proiectul cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița”, depus  prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2021-2026 prin apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Axa de investiții 2: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Scopul proiectului este renovarea energetică aprofundată a Palatului administrativ al județului Ialomița, situat în municipiul Slobozia, str. Piața Revoluției, nr. 1 – sediul Instituției Prefectului Județul Ialomița, a Consiliului Județean Ialomița, a Autorității Electorale Permanente – Biroul Teritorial Ialomița, a Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Ialomița și Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Ialomiţa,  în scopul creșterii eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea consumului anual de energie primară și utilizarea de surse de energie regenerabilă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului privind eficientizarea energetică a imobilului  și rezultatele proiectului sunt:

-reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) cu 65% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea energetică;

-reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an) cu 65,96%;

-consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an) va fi de 21,08 kWh/m2 an;

-arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2): 4.242 m2 ;

-reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2 an) cu 69,62%;

-puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice: 2 stații;

-160 persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice, dar și indirect, cetățenii municipiului Slobozia (50.722 locuitori) și ai județului Ialomița (282.320 locuitori) care beneficiază de serviciile furnizate de către instituțiile publice din imobil;

-reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) de la 223,52 kWh/m2 an la 78,61 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;

-consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) de la 376,1 kWh/m2 an va fi de 128,0 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;

-consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an) de la 376,1 kWh/m2 an va fi de 106,9 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;

-consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile de la 0 kWh/m2 an va fi de 21,08 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului;

-nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) de la 66,09 kgCO2/m2an  va fi de 20,08 kgCO2/m2 an la finalul implementării proiectului;

-o economie de TEP de 59,03 tone echivalent petrol/an).

 

Lucrările de renovare energetică aprofundată a clădirii Palatului administrativ al județului Ialomița (Corp C1 și C2)  vor viza:

-lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

-lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; -utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri solare și fotovoltaice);

-lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;

-lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădire;

-sisteme de management energetic integrat pentru clădire;

-sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

-modernizarea sistemelor tehnice a clădirii, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

-lucrări pentru echiparea cu 2 (două) stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

 

Valoarea totală a proiectului este de 10.687.181,70 lei, iar durata proiectului este de 22 luni, de la semnarea contractului de finanțare.

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL IALOMIȚA