Comunicat de presă – Tichete sociale nou-născuți

Potrivit datelor statistice, centralizate la nivelul Instituției Prefectului Județul Ialomița, 35 de mame cu posibilități financiare reduse au beneficiat de tichete sociale în valoare de 2000 de lei, în luna septembrie 2022.

Reamintim faptul că, sprijinul financiar se acordă prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, lansat la nivel guvernamental, care susține financiar femeile aflate într-una dintre categoriile de vulnerabilitate prevăzute prin actul normativ. Tichetul social în valoare de 2000 de lei, acordat o singură dată, poate fi utilizat în termen de 6 luni de la primire în scop de achiziție produse pentru îngrijirea nou-născutului respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentație pentru nou-născut, articole sanitare și medicale pentru mamă și pentru nou-născut.

La nivelul județului Ialomița cele 35 de tichete sociale acordate în luna septembrie au fost distribuite de 18 unități administrativ teritoriale după cum urmează: 1 tichet acordat unei mame beneficiare de venit minim garantat, 14 tichete sociale acordate unor mame beneficiare de alocație pentru sprijinul familiei, 1 tichet social pentru mamă cu dizabilități, 5 tichete sociale pentru mame aflate în situații critice și 14 tichete sociale pentru mame minore.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

  1. a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
  4. d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;
  5. e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  6. f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
  7. g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.