Știri importante

Comunicat de presă privind activitățile Prefectului de la numirea în funcție

 1. O preocupare permanentă pentru sprijinul autorităților implicate în prevenire și combaterea pandemiei Covid-19, și în special pentru:

– deschiderea de noi centre de vaccinare la Amara și Fierbinți-Târg;

– propuneri și soluții pentru deschiderea unui centru de vaccinare tip drive-thru în parcarea de la Kaufland;

-informarea Ministerului Sănătății cu privire la principalele probleme;

-discuții cu medicii de familie pentru vaccinarea populației și 33 au răspuns pozitiv;

-contactarea conducerilor societăților comerciale pentru vaccinarea la locul de muncă prin centre mobile sau cu deplasarea angajaților la centre de vaccinare fără programare;

– contactat primăriile pentru deplasarea unui centru mobil de vaccinare în mediul rural;

Tot pentru sistemul de sănătate, am acționat împreună cu președintele Consiliului Județean pentru identificarea unui spațiu adecvat serviciului de ambulanță, pe perioada lucrărilor de extindere a spațiilor ce se desfășoară la sediul Spitalului  Județean de Urgență.

            2.Continuarea activităților de verificare a modului de administrare a bunurilor unităților administrativ-teritoriale, în speâță, izlazurile comunale și orășenești:

-prin ordinul nr. 150/22.03.2021 s-au constituit două echipe de verificare a modului de administrare a izlazurilor, sub conducerea subprefecților, cu termen de finalizare a controalelor, 30.06.2021.

– din evidențele proprii și ale Direcției pentru Agricultură Ialomița rezultă că și la această data nu s-a inventariat și nu s-a emis ordinul Prefectului pentru trecerea în proprietatea UAT-urilor la 8 localități și nu s-a întocmit amenajamentul pastoral pentru suprafețele de izlaz la 12 localități:

– localități care nu au ordinul prefectului pentru izlaz: Dridu, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gârbovi, Gura Ialomiței, Movila,Valea Ciorii, Vlădeni.

De reținut că această obligație de inventariere și stabilire a proprietății UAT este prevăzută de Legea nr.18/1991 și nu s-a reușit finalizarea acestei acțiuni nici în prezent.

Evident că lipsa inventarierii și implicit a dovezii privind proprietatea conduce la imposibilitatea întocmirii amenajamentului pastoral.

– localități care nu au întocmit amenajamentele pastorale: Bărbulești, Bordușani, Dridu, Gârbovi, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura Ialomiței, Mihail Kogălniceanu, Movila, Movilița, Valea Ciorii.

În cazul localităților care nu au întocmit amenajamentele pastorale există posibilitatea de a nu putea concesiona suprafețele de izlaz întrucât legea obligă autoritatea locală să includă în documentația de concesionare a izlazului și amenajamentul pastoral.

Toate aceste neajunsuri constatate în activitatea autorităților locale sunt de fapt încălcări ale legii și implicit ale drepturilor crescătorilor de animale, în special pierderea dreptului de a mai accesa fonduri europene de la 01.01.2022.

Pentru constatările făcute până în prezent cu privire la  administrarea defectuoasă sau ilegală a pajiștilor am sesizat Inspectoratul Județean de Poliție în vederea constatării unor eventuale fapte penale.

Cei ce tergiversează fără motiv temeinic întocmirea documentației de emitere a ordinului prefectului și a amenajamentului pastoral, vor fi somați ca într-un termen rezonabil să finalizeze activitățile specifice și în caz de nerespectare a legii se vor dispune măsuri de sancționare contravențională.

 1. Colegiul prefectural a fost convocat în data de 08.04.2021 orele 10.00 prin Ordinul Prefectului nr. 174/2021 și a avut următoarea ordine de zi:

-dificultăți identificate în activitatea serviciilor deconcentrate și propuneri de remediere;

-situația și măsurile dispuse pentru gestionarea deșeurilor ;

-situația Centrului de agreement “Pavilioane” Amara și a centrului “Căsuțe” Amara;

-prezentarea planului de măsuri privind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor;

-situația încasării veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2020.

S-au mai discutat și următoarele aspecte:

-posibilitatea punerii la dispoziția autorităților locale, cu titlu gratuit, a puieților pentru realizarea de împăduriri sau perdele de protecție;

-planul privind realizarea de împăduriri în județul Ialomița- Direcția silvică;

-planuri pentru asigurarea ordinii publice și colaborarea dintre IPJ, IJJ și poliția locală;

-Măsurile dispuse pentru anul 2021 cu privire la sistemul de irigații din județ.

 1. Cu privire la relația cu autoritățile locale:

Am solicitat tuturor autorităților locale să respecte prevederile legale cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân, constatând că majoritatea localităților nu au adoptat hotărâri pentru aprobarea înființării serviciilor publice locale în acest domeniu, cu toate că obligația legală este restantă din 2001.

Faptul că mai avem cetățeni și mai ales copii mușcați de câini fără stăpân este un semn de întrebare cu privire la interesul autorităților locale în acest domeniu dar și o încălcare a prevederilor legii.

O să revenim să informăm populația și cu măsurile luate, dacă respectarea legii va fi tratată cu același dezinteres cu care s-a dovedit a fi tratată timp de 10 ani.

 Am mai solicitat autorităților locale, următoarele:

Respectarea legii privind depunerea declarațiile de avere și de interese;

Reverificarea situației tuturor aleșilor locali și funcționarilor publici cu privire la starea de incompatibilitate sau a conflictului de interese și situația funcționarilor, aleșilor locali ,trimișți în judecată sau condamnați definitiv;

O informare cu privire la prevederile legale referitor la înregistrarea contractelor de arendare și eliberarea adeverințelor pentru obținerea subvențiilor de către agricultori, astfel încât birocrația excesivă să nu blocheze sectorul privat;

Reverificarea planurilor și a regulamentelor locale de urbanism și urmărirea actualizării lor în termenele legale.

Respectarea prevederilor legale cu privire la administrarea cimitirelor comunale sau orășenești, bunuri ce fac parte din domeniul public local.

Din păcate solicitările făcute, au fost tratate cu un refuz total de către majoritatea autorităților locale și mai ales de către secretarii generali care aveau obligația legală de a comunica datele solicitate cu celeritate.  Acest refuz de colaborare scoate în evidență tendința de tergiversare a aplicării legii și implicit de încălcare a atribuțiilor ce revin autorităților locale.

 1. Cu privire la activitatea serviciului juridic și controlul actelor administrative emise/adoptate de autoritățile locale:

Au fost verificate 8791 acte, din care 2837 de hotărâri ale consiliilor locale  și 5954 dispoziții ale primarilor.

S-a sesizat instanța de contencios administrativ pentru 3 cazuri în care s-a solicitat nulitatea actelor administrative;

În domeniul restituirii proprietății se asigură reprezentarea în justiție pentru 247 dosare civile din care 22 dosare înregistrate în ultima perioadă.

 

Neajunsuri constatate:

-întârzieri față de termenele legale la transmiterea actelor administrative pentru exercitatrea controlului de legalitate;

-nerespectarea prevederilor codului administrative cu privire la procedura de adoptarea a actelor administrative;

-folosirea ca temei de drept în preambulul actelor administrativ a unor prevederi legale abrogate;

-nu se mai realizează puneri în posesie pe terenurile din rezerva comisiilor locale și nu se întocmesc dosare pentru despăgubiri acolo unde nu mai există teren;

-slabă sau inexistentă colaborare a autorităților locale în soluționarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor.

 

În concluzie, principalele probleme constatate de la preluarea funcției de Prefect, constau în:

Tendința autorităților locale de a trata cu superficialitate aplicarea prevederilor legale;

Superficialitatea autorităților locale cu privire la realizarea unei bune colaborări cu instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate, în interesul colectivităților locale;

Pentru a nu acuza doar autoritățile locale cu privire la activitățile proprii, am dispus pentru perioada următoare și un audit intern în vederea constatării propriilor disfuncționalități și luarea unor măsuri concrete de îmbunătățire a activității.

 

 

 

 

P R E F E C T

MIHAI-ANDREI TĂNĂSESCU

Comunicat privind suspendarea activității SPCRPCIV Ialomita

Activitatea serviciului este suspendată în perioada 05.04.2021 – 07.04.2021, lucrătorii S.P.C.R.P.C.Î.V. fiind în perioada menţionată mai sus în izolare, fiind suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

În funcţie de rezultatele testării personalului, activitatea serviciului va fi reluată de urgenţă.

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultați site-ul Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa.

Comunicat de presă privind lotul de vaccin AstraZeneca

Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite în 17 țări din Uniunea Europeană (Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia,Olanda, Polonia, Spania, Franța, Islanda), pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda temporar vaccinarea cu vaccinuri din lotul respectiv și pentru care Agenția Europeană a Medicamentului a demarat o investigație, menționăm că România nu a primit doze din acest lot.

În ceea ce privește lotul ABV 2856 pentru care Italia a decis suspendarea temporară a vaccinării cu vaccinul din lotul menționat, precizăm că România a recepționat prima tranșă de vaccin AZ de 81.600 doze în data de 07.02.2021.

Începând cu data de 15.02.2021 au fost utilizate 77.049 de doze, fiind distribuite în următoarele județe: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea și Vaslui. Celelate 4.257 se regăsesc în Centrele de vaccinare din județele Bacău, Bihor, Botoșani, Dolj, Gorj, Iași, Neamț, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova.

 

Aseara a avut loc o ședință la care au participat reprezentanții CNCAV, INSP, MS, ANMDMR. Situația celor două loturi de vaccinuri a fost analizată și s-au decis, în unanimitate, următoarele aspecte:

 1. Ca măsură de extremă precauție s-a hotărât carantinarea temporară a dozelor rămase până la finalizarea evaluării Agenției Europene a Medicamentului;
 2. Se continuă vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de față în România;
 3. Se înlocuiesc cele 4257 doze neutilizate existente în centrele de vaccinare, astfel încât procesul de imunizare să nu fie afectat.

 

Menționăm faptul că judetul Ialomita nu a primit doze de vaccin din lotul ABV 2856.

In judetul Ialomita vaccinarea s-a realizat si se realizeaza cu serul AstraZeneca din lotul ABV4678.

Comunicat de presă privind implementarea POAD de către Instituția Prefectului în județul Ialomița

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) este în curs de implementare în județul Ialomița pentru produsele de igienă tranșa a III-a și ajutoare alimentare – tranșa a II-a.

26.052 pachete cu alimente și 26.052 pachete cu produse de igienă vor ajunge la beneficiarii de la nivelul județului, fiind distribuite de către Instituția Prefectului – Județul Ialomița și de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, începând cu 15 februarie 2021.

Fiecare pachet cu alimente conține faină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve cu carne de porc, carne de vită și pateu de ficat de porc, compot, gem de fructe normal și dietetic, și cântărește cca 25 de kilograme.

Coletele cu produse de igienă conțin periuțe de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii și șampon pentru adulți, precum și detergent de rufe.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, în perioada 01.02.2021 – 12.02 2021, Instituția Prefectului a efectuat recepția pachetelor de igienă, care au fost depozitate în spațiile puse la dispoziție de către cele 66 de unități administrativ-teritoriale de la nivelul județului Ialomița.

Beneficiarii vor primi concomitent ambele pachete, atât cel cu alimente, cât și cel cu produse de igienă, începând cu 15 februarie 2021. Reamintim că beneficiarii programului, conform O.U.G nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, sunt:

 1. a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform OUG nr. 84/2020 și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

POAD este finanțat în proporție de 85% din Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane și în proporție de 15% din bugetul național.

Ajutorul pentru MESE CALDE

Ajutorul pentru MESE CALDE, în siguranță pe card!

 

 • Dacă ați primit un sprijit suplimentar de 180 de lei de la stat, pe cardul social MasterCard pentru mese calde emis de SODEXO îl puteți folosi rapid și în siguranță pentru a plăti la restaurantele afiliate din apropierea dumneavoastră.
 • Nu uitați să păstrați cardul pentru a-l putea folosi în fiecare lună.

Lista unităților unde pot fi utilizate cardurile se poate consulta aici in format poza sau document pdf.

Comunicat privind suspendarea activității SPCRPCIV Ialomita

Activitatea serviciului este suspendata în perioada 30.12.2020 – 04.01.2021, lucrătorii S.P.C.R.P.C.Î.V. fiind în perioada menţionată mai sus în izolare, fiind suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

În funcţie de rezultatele testării personalului, activitatea serviciului va fi reluată de urgenţă.

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultați site-ul Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa.

 

Conducerea