Control legalitate

Adîncata: Adancata-A 14.566 din 23.10.2019 , Adancata- A 15.431 din 07.11.2019


Albeşti: Albesti – A14110 din 14.10.2019 , Albesti – A14116 din 14.10.2019 , Albesti A – 14547 , Albesti A – 15310 din 06.11.2019Albesti A – 15319 din 06.11.2019Albesti A 15324 din 06.11.2019


Alexeni: Alexeni-A14077din14.10.2019 , Alexeni-A15009din31.10.2019 , Alexeni-A15757din14.11.2019 , Alexeni-A15763din14.11.2019 , Alexeni-A15986din19.11.2019


Amara:


Andrăşeşti:


Armăşeşti:


Axintele: Axintele-A 14349 din 18.10.2019Axintele-A 14.449 din 21.10.2019 , Axintele-A 15.125 din 01.11.2019 , Axintele-A16030din 20.11.2019


Balaciu: Balaciu-A14323din17.10.2019 , Balaciu-A14668din24.10.2019 , Balaciu-A14681din25.10.2019 , Balaciu-A14691din25.10.2019 , Balaciu-A15547din12.11.2019


Bărbuleşti: Barbulesti-A 14.301 din 17.10.2019Barbulesti-A 14.419 din 21.10.2019 , Barbulesti-A 14.633 din 24.10.2019 , Barbulesti-A 15.716 din 14.11.2019


Bărcăneşti: Barcanesti-A 14.492 din 22.10.2019 , Barcanesti-A 15.158 din 04.11.2019 , Barcanesti-A 15.576 din 12.11.2019 , Barcanesti-a 15.666 din 13.11.2019 , Barcanesti-A 15.753 din 14.11.2019 , Barcanesti-A 15.738 din 14.11.2019


Borăneşti: Boranesti-A 14.516 din 22.10.2019 , Boranesti- A 15.252 din 05.11.2019 , Boranesti-A 15.994 din 19.11.2019 , Boranesti-A 16.221 din 26.11.2019


Borduşani:


Bucu: Bucu-A14451din21.10.2019Bucu-A14455din21.10.2019 , Bucu A – 14862 din 29.10.2019 , Bucu A 15102 din 01.11.2019 , Bucu A 15291 din 05.11.2019 , Bucu A 15543 din 12.11.2019 , Bucu A – 15888 din 18.11.2019 , Bucu A 15894 din 18.11.2019 , Bucu A 16214 din 26.11.2019


Bueşti: Buesti A – 14555Buesti A – 14626 , Buiesti A – 14740 din 28.10.2019 , Buiesti A 14739 din 28.10.2019 , Buesti 15317 din 06.11.2019 , Buesti A 15346 din 06.11.2019 , Buesti A 16064 din 21.11.2019 , Buesti A 16222 din 26.11.2019


Căzăneşti: Cazanesti-A14267din16.10.2019 , Cazanesti-A14340din18.10.2019 , Cazanesti-A14418din21.10.2019 , Cazanesti-A14462din21.10.2019 , Cazanesti-A15322din6.11.2019 , Cazanesti-A15624din13.11.2019 , Cazanesti-A15879din18.11.2019Cazanesti-A15971din19.11.2019


Ciocârlia:


Ciochina: Ciochina-A14207din15.10.2019 , Ciochina-A15660din13.11.2019 , Ciochina-A15881din18.11.2019


Ciulniţa: Ciulnita – A14106 Ciulnita , Ciulnita-A14405 din 21.10.2019Ciunita-A14426 din 21.10.2019 , Ciulnita A – 14535 , Ciulnita A 15124 din 01.11.2019 , Ciulnita A 15280 din 05.11.2019 , Ciulnita A 15434 din 07.11.2019 , Ciulnita A 16070 din 21.11.2019 , Ciulnita A 16313 din 27.11.2019


Cocora:


Colelia:


Cosâmbeşti: Cosambesti A – 14545 , Coambesti A 15254 din 05.11.2019 , Cosambesti A 15256 din 05.11.2019 , Cosambesti A 15515 din 11.11.2019 , Cosambesti A 15895 din 18.11.2019 , Cosambesti A 16217 din 26.11.2019


Coşereni: Cosereni-A 14.318 din 17.10.2019 , Cosereni-A 14261 din 16.10.2019 , Cosereni-A14598 din 23.10.2019Cosereni-A 14759 din 28.10.2019 , Cosereni -A 15.631 din 13.11.2019 , Cosereni-A 15.990 din 19.11.2019 , Cosereni-A 15.991 din 19.11.2019


Drăgoieşti: Dragoesti-A14328 din 17.10.2019


Dridu: Dridu-A14109din14.10.2019 , Dridu-A 15.381 din 07.11.2019


Făcăeni: Facaeni-A14446din 21.10.2019 , Facaeni-A15037din31.10.2019 , Facaeni-A15426din07.11.2019 , Facaeni-A15299din06.11.2019 , Facaeni-A15481din08.11.2019 , Facaeni-A16245din26.11.2019 , Facaeni-A16339din27.11.2019


Feteşti: Fetesti-A14237din16.10.2019 , Fetesti-A14319din17.10.2019 , Fetesti-A14327din16.10.2019 , Fetesti-A14651din24.10.2019 , Fetesti-A14692din25.10.2019 , Fetesti-A15059din31.10.2019 , Fetesti-A15250din05.11.2019 , Fetesti-A15827din15.11.2019 , Fetesti-A15828din15.11.2019 , Fetesti-A15880din18.11.2019Fetesti-A16335din27.11.2019


Fierbinţi: Fierbinti Targ -A 15.043 din 31.10.2019 , Fierbinti Targ – A 15.976 din 19.11.2019


Gârbovi:


Gheorghe Doja: Gh. Doja A – 14274 din 17.10.2019 , Gh. Doja – A 14232 din16.10.2019 , Gh. Doja A 14840 din 29.10.2019 , Gh. Doja A 15237 din 05.11.2019 , Gh Doja 16075 din 21.11.2019 , Gh. Doja A 16069 din 21.11.2019 , Gh. Doja A 16216 din 26.11.2019


 Gheorghe Lazăr: Gh. Lazar A – 14260 din 16.10.2019 , Gh. Lazar A – 14407 din 21.10.2019 , Gh. Lazar A 15246 din 05.11.2019 , Gheorghe Lazar A 15519 din 11.11.2019 , Gh. Lazar 16025 din 20.11.2019 , Gheorghe Lazar A 16025 din 20.11.2019


Giurgeni: Giurgeni-A14160din15.10.2019 , Giurgeni-A14389din18.10.2019 , Giurgeni-A14683din25.10.2019 , Giurgeni-A15077din01.11.2019 , Giurgeni-A15391din07.11.2019 , Giurgeni-A15671din13.11.2019 , Giurgeni-A15907din18.11.2019 , Giurgeni-A15910din18.11.2019


Grindu:


Griviţa:


Gura Ialomiţei: Gura Ialomitei-A14332din17.10.2019 , Gura Ialomitei-A14534din22.10.2019 , Gura Ialomitei 15418din07.11.2019 , Gura Ialomitei-A15423din07.11.2019Gura Ialomitei-A15430din07.11.2019 , Gura Ialomitei-A15580din12.11.2019 , Gura Ialomitei-A15582din12.11.2019Gura Ialomitei-A15663din13.11.2019 , Gura Ialomitei-A15913din18.11.2019 , Gura Ialomitei-A15914din18.11.2019


Ion Roată: IonRoata-A14107din14.10.2019 , IonRoata-A14532din22.10.2019 , IonRoata-A15645din13.11.2019 , IonRoata-A15887din18.11.2019


Jilavele: Jilavele-A14108din14.10.2019 , Jilavele-A 14.845 din 29.10.2019 , Jilavele-A 15.081 din 01.11.2019Jilavele-A 15.093 din 01.11.2019


Maia: Maia-A14281 din 17.10.2019 , Maia-A14314 din 17.10.2019


Manasia:


Mărculeşti: Marculesti A – 14722 , Marculesti A – 14733 , Marculesti A 15421 din 07.11.2019Marculesti A 15761 din 14.11.2019 , Marculesti 16035 din 20.11.2019 , Marculesti A 16035 din 20.11.2019 , Marculesti A 16165 din 22.11.2019


Mihail Kogălniceanu: M.Kogalniceanu-A14435din21.10.2019 , M.Kogalniceanu-A14661din24.10.2019 , M.Kogalniceanu-A15032din31.10.2019 , M.Kogalniceanu-A15105din01.10.2019 , M.Kogalniceanu-A15420din07.11.2019 , M.Kogalniceanu-A15531din12.11.2019 , M.Kogalniceanu-A15681din13.11.2019 , M.Kogalniceanu-A16067din21.11.2019 , M.Kogalniceanu-A16266din26.11.2019 , M.Kogalniceanu-A16267din 26.11.2019


Miloşeşti:


Moldoveni: Moldoveni-A14316 din 17.10.2019 , Moldoveni-A14320 din 17.10.2019


Movila: Movila-A14148din14.10.2019 , Movila-A14153din15.10.2019Movila-A14199din15.10.2019


Moviliţa: Movilita-A 14.954 din 30.10.2019 , Movilita-A 15.085 din 01.11.2019Movilita-A 15.162 din 04.11.2019 , Movilita-A 15.711 din 14.11.2019Movilita-A 16.237 din 26.11.2019


Munteni Buzău: MunteniBuzau-A14152din15.10.2019 , MunteniBuzau-A14536din22.10.2019 , Munteni-A14971din30.10.2019 , Munteni-A15064din31.10.2019 , Munteni-A15318din6.11.2019 , Munteni-A15372din7.11.2019


Ograda: Ograda A- 14457 din 21.10.2019


Perieţi: Perieti-A14222din16.10.2019 , Perieti-A14654din24.10.2019 , Perieti-A14713din 25.10.2019 , Perieti-A15035din31.10.2019Perieti-A15066din31.10.2019 , Perieti-A15754din14.11.2019 , Perieti-A16001din19.11.2019


Platoneşti: PLATONESTI a 14548 , Platonesti A 15518 din 11.11.2019Platonesti A 15736 din 14.11.2019Platonesti A 15784 din 15.11.2019 , Platonesti A – 16233 din 26.11.2019 , Platonesti A 16081 din 21.11.2019 , Platonesti A 16338 din 27.11.2019


Răduleşti: Radulesti-A 14.421 din 21.10.2019 , Radulesti-A 15.026 din 31.10.2019 , Radulesti-A 15.395 din 07.11.2019 , Radulesti-A 15.898 din 18.11.2019


Reviga:


Roşiori: Rosiori-A14303 din 17.10.2019 , Rosiori-A14312 din 17.10.2019Rosiori-A14313 din 17.10.2019


Sălcioara: Salcioara-A15013din31.10.2019 , Salcioara-A15755din14.11.2019


Sărăţeni: Sarateni-A14348din18.10.2019 , Sarateni-A15376din7.11.2019 , Sarateni-A15623din13.11.2019 , Sarateni-A15815din15.11.2019


Săveni: Saveni-A14086din14.10.2019 , Saveni-A14354din18.10.2019 , Saveni-A16327din27.11.2019


Scânteia: Scanteia A – 14277 din 17.10.2019 , Scanteia A – 14345 din 18.10.2019 , Scanteia A 14265 din 16.10.2019Scanteia A- 14353 din 18.10.2019 , Scanteia A 14737 din 28.10.2019 , Scanteia A 15121 din 01.11.2019 , Scanteia A 15218 din 05.11.2019Scanteia A 15345 din 06.11.2019


Sfântu Gheorghe: SfGheorghe-A14238din16.10.2019 , SfGheorghe-A14540din22.10.2019 , SfGheorghe-A15331din6.11.2019SfGheorghe-A15665din13.11.2019 , SF. Gheorghe-A15785din15.11.2019 , SfGheorghe-A15875din18.11.2019


Sineşti: Sinesti-A 15.151 din 04.11.2019 , Sinesti-A 15.289 din 05.11.2019


Slobozia: Slobozia A 14416 din 21.10.2019 , Slobozia A 14664 , Slobozia 15868 din 18.11.2019 , Slobozia A 16162 din 22.11.2019


Stelnica: Stelnica-A14373din18.10.2019 , Stelnica-A15003din30.10.2019 , Stelnica-A15036din31.10.2019 , Stelnica-A15241din05.11.2019 , Stelnica-A15901din18.11.2019 , Stelnica-A16039din20.11.2019 , Stelnica-A16115din22.11.2019


Sudiţi: Suditi-A14079din14.10.2019 , Suditi-A14330din17.10.2019 , Suditi-A14657din24.10.2019 , Suditi-A15025din31.10.2019 , Suditi-A15104din01.11.2019Suditi-A15221din05.11.2019 , Suditi-A15292din05.11.2019 , Suditi-A15529din12.11.2019 , Suditi-A16098din21.11.2019Suditi-A16264din26.11.2019 , Suditi-A16336din27.11.2019


Traian:


Ţăndărei:


Urziceni: Urziceni-A14104din14.10.2019 , Urziceni-A14329din17.10.2019 , Urziceni-A14456din21.10.2019 , Urziceni-A15065din31.10.2019 , Urziceni-A15095din01.11.2019 , Urziceni-A15767din14.11.2019


Valea  Ciorii: Valea Ciorii-A14179din15.10.2019 , Valea Ciorii-A14347din18.10.2019 , Valea Ciorii-A16315din27.11.2019


Valea Măcrişului:


Vlădeni: Vladeni-A14139din14.10.2019 , Vladeni-A14168din15.10.2019 , Vladeni-A15919din18.11.2019


Consiliul Județean Ialomița: CJI-A14297 din 17.10.2019